Daily Archives: 06/04/2018

KQXS Gia Lai hôm nay – Thứ sáu – 6/4/2018

Kết quả xổ số Gia Lai – 06/04/2018
Thứ sáuNgày 06/04/2018XSGL
Giải ĐB
822017
Giải nhất
48651
Giải nhì
53572
Giải ba
45855
84493
Giải tư
88249
85995
99933
05662
62629
63850
59029
Giải năm
4901
Giải sáu
4699
3546
2427
Giải bảy
502
Giải tám
45

KQXS Hải Phòng hôm nay – Thứ sáu – 6/4/2018

Kết quả xổ số Hải Phòng – 06/04/2018
Thứ sáuNgày 06/04/2018Ký hiệu trúng ĐB: 11PK-4PK-8PK
Giải ĐB
76309
Giải nhất
71344
Giải nhì
83091
96467
Giải ba
53774
13828
45210
96430
00268
97985
Giải tư
6901
5154
0681
2740
Giải năm
7871
5796
3601
4815
7569
1885
Giải sáu
229
397
880
Giải bảy
61
97
26
66

KQXS Miền Bắc hôm nay – Thứ sáu – 6/4/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc – 06/04/2018
Thứ sáuNgày 06/04/2018Ký hiệu trúng ĐB: 11PK-4PK-8PK
Giải ĐB
76309
Giải nhất
71344
Giải nhì
83091
96467
Giải ba
53774
13828
45210
96430
00268
97985
Giải tư
6901
5154
0681
2740
Giải năm
7871
5796
3601
4815
7569
1885
Giải sáu
229
397
880
Giải bảy
61
97
26
66

KQXS Ninh Thuận hôm nay – Thứ sáu – 6/4/2018

Kết quả xổ số Ninh Thuận – 06/04/2018
Thứ sáuNgày 06/04/2018XSNT
Giải ĐB
925187
Giải nhất
71193
Giải nhì
40572
Giải ba
61954
77598
Giải tư
48602
49063
83123
82562
66772
50665
08419
Giải năm
1645
Giải sáu
0519
2347
8386
Giải bảy
983
Giải tám
34

KQXS Miền Trung hôm nay – Thứ sáu – 6/4/2018

Kết quả xổ số Miền Trung – 06/04/2018
Thứ sáu
06/04/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐB
Gia Lai
XSGL
45
502
4699
3546
2427
4901
88249
85995
99933
05662
62629
63850
59029
45855
84493
53572
48651
822017
Ninh Thuận
XSNT
34
983
0519
2347
8386
1645
48602
49063
83123
82562
66772
50665
08419
61954
77598
40572
71193
925187