Daily Archives: 04/04/2018

KQXS Đà Nẵng hôm nay – Thứ tư – 4/4/2018

Kết quả xổ số Đà Nẵng – 04/04/2018
Thứ tưNgày 04/04/2018XSDNG
Giải ĐB
750555
Giải nhất
98745
Giải nhì
89522
Giải ba
28209
02433
Giải tư
02609
79360
89680
72918
10442
41039
67761
Giải năm
2815
Giải sáu
0017
9581
7113
Giải bảy
273
Giải tám
87

KQXS Miền Bắc hôm nay – Thứ tư – 4/4/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc – 04/04/2018
Thứ tưNgày 04/04/2018Ký hiệu trúng ĐB: 7PM-6PM-8PM
Giải ĐB
64482
Giải nhất
92209
Giải nhì
60893
76843
Giải ba
51317
77427
46594
63274
19907
83138
Giải tư
3108
2868
2251
7267
Giải năm
6192
7082
8196
0340
3863
7013
Giải sáu
752
226
355
Giải bảy
87
10
86
36

KQXS Bắc Ninh hôm nay – Thứ tư – 4/4/2018

Kết quả xổ số Bắc Ninh – 04/04/2018
Thứ tưNgày 04/04/2018Ký hiệu trúng ĐB: 7PM-6PM-8PM
Giải ĐB
64482
Giải nhất
92209
Giải nhì
60893
76843
Giải ba
51317
77427
46594
63274
19907
83138
Giải tư
3108
2868
2251
7267
Giải năm
6192
7082
8196
0340
3863
7013
Giải sáu
752
226
355
Giải bảy
87
10
86
36

KQXS Khánh Hòa hôm nay – Thứ tư – 4/4/2018

Kết quả xổ số Khánh Hòa – 04/04/2018
Thứ tưNgày 04/04/2018XSKH
Giải ĐB
794097
Giải nhất
90815
Giải nhì
55857
Giải ba
76776
55655
Giải tư
29667
39687
30572
84809
49719
55192
98993
Giải năm
8563
Giải sáu
7947
5921
5611
Giải bảy
167
Giải tám
74

KQXS Miền Trung hôm nay – Thứ tư – 4/4/2018

Kết quả xổ số Miền Trung – 04/04/2018
Thứ tư
04/04/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐB
Đà Nẵng
XSDNG
87
273
0017
9581
7113
2815
02609
79360
89680
72918
10442
41039
67761
28209
02433
89522
98745
750555
Khánh Hòa
XSKH
74
167
7947
5921
5611
8563
29667
39687
30572
84809
49719
55192
98993
76776
55655
55857
90815
794097