Daily Archives: 03/04/2018

KQXS Quảng Nam hôm nay – Thứ ba – 3/4/2018

Kết quả xổ số Quảng Nam – 03/04/2018
Thứ baNgày 03/04/2018XSQNM
Giải ĐB
771346
Giải nhất
28378
Giải nhì
27194
Giải ba
49456
99346
Giải tư
16916
13413
11203
57261
22920
00438
32924
Giải năm
1135
Giải sáu
6780
4945
2486
Giải bảy
239
Giải tám
15

KQXS Miền Bắc hôm nay – Thứ ba – 3/4/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc – 03/04/2018
Thứ baNgày 03/04/2018Ký hiệu trúng ĐB: 6PN-
Giải ĐB
85446
Giải nhất
75389
Giải nhì
13918
48474
Giải ba
18273
07435
22154
92954
28360
14724
Giải tư
2888
6982
1062
5422
Giải năm
6876
7493
6976
6148
2507
4808
Giải sáu
563
503
603
Giải bảy
96
08
53
21

KQXS Quảng Ninh hôm nay – Thứ ba – 3/4/2018

Kết quả xổ số Quảng Ninh – 03/04/2018
Thứ baNgày 03/04/2018Ký hiệu trúng ĐB: 6PN-
Giải ĐB
85446
Giải nhất
75389
Giải nhì
13918
48474
Giải ba
18273
07435
22154
92954
28360
14724
Giải tư
2888
6982
1062
5422
Giải năm
6876
7493
6976
6148
2507
4808
Giải sáu
563
503
603
Giải bảy
96
08
53
21

KQXS Đắk Lắk hôm nay – Thứ ba – 3/4/2018

Kết quả xổ số Đắk Lắk – 03/04/2018
Thứ baNgày 03/04/2018XSDLK
Giải ĐB
327305
Giải nhất
18446
Giải nhì
44165
Giải ba
01583
19442
Giải tư
36813
77823
13422
44546
57073
83409
08585
Giải năm
7270
Giải sáu
1885
9867
1879
Giải bảy
971
Giải tám
72

KQXS Miền Trung hôm nay – Thứ ba – 3/4/2018

Kết quả xổ số Miền Trung – 03/04/2018
Thứ ba
03/04/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐB
Đắk Lắk
XSDLK
72
971
1885
9867
1879
7270
36813
77823
13422
44546
57073
83409
08585
01583
19442
44165
18446
327305
Quảng Nam
XSQNM
15
239
6780
4945
2486
1135
16916
13413
11203
57261
22920
00438
32924
49456
99346
27194
28378
771346