Daily Archives: 02/04/2018

KQXS Thừa T. Huế hôm nay – Thứ hai – 2/4/2018

Kết quả xổ số Thừa T. Huế – 02/04/2018
Thứ haiNgày 02/04/2018XSTTH
Giải ĐB
676810
Giải nhất
82670
Giải nhì
22833
Giải ba
95321
12744
Giải tư
33529
74436
86188
91800
27835
69893
44051
Giải năm
9093
Giải sáu
4212
8258
7226
Giải bảy
798
Giải tám
83

KQXS Miền Bắc hôm nay – Thứ hai – 2/4/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc – 02/04/2018
Thứ haiNgày 02/04/2018Ký hiệu trúng ĐB: 11PQ-8PQ-5PQ
Giải ĐB
19012
Giải nhất
66979
Giải nhì
66283
59645
Giải ba
80549
79685
85104
14261
20182
12310
Giải tư
2145
4555
5076
8695
Giải năm
9468
8874
2843
1640
7513
2174
Giải sáu
241
219
499
Giải bảy
37
10
56
42

KQXS Hà Nội hôm nay – Thứ hai – 2/4/2018

Kết quả xổ số Hà Nội – 02/04/2018
Thứ haiNgày 02/04/2018Ký hiệu trúng ĐB: 11PQ-8PQ-5PQ
Giải ĐB
19012
Giải nhất
66979
Giải nhì
66283
59645
Giải ba
80549
79685
85104
14261
20182
12310
Giải tư
2145
4555
5076
8695
Giải năm
9468
8874
2843
1640
7513
2174
Giải sáu
241
219
499
Giải bảy
37
10
56
42

KQXS Phú Yên hôm nay – Thứ hai – 2/4/2018

Kết quả xổ số Phú Yên – 02/04/2018
Thứ haiNgày 02/04/2018XSPY
Giải ĐB
952938
Giải nhất
15433
Giải nhì
65120
Giải ba
88131
53302
Giải tư
32437
31006
15106
19382
30040
75888
49004
Giải năm
9731
Giải sáu
5256
5344
3421
Giải bảy
699
Giải tám
96

KQXS Miền Trung hôm nay – Thứ hai – 2/4/2018

Kết quả xổ số Miền Trung – 02/04/2018
Thứ hai
02/04/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐB
Thừa T. Huế
XSTTH
83
798
4212
8258
7226
9093
33529
74436
86188
91800
27835
69893
44051
95321
12744
22833
82670
676810
Phú Yên
XSPY
96
699
5256
5344
3421
9731
32437
31006
15106
19382
30040
75888
49004
88131
53302
65120
15433
952938