Daily Archives: 13/03/2018

KQXS Đắk Lắk hôm nay – Thứ ba – 13/3/2018

Kết quả xổ số Đắk Lắk – 13/03/2018
Thứ baNgày 13/03/2018XSDLK
Giải ĐB
468657
Giải nhất
22484
Giải nhì
68199
Giải ba
42736
58807
Giải tư
51473
15700
87596
99633
69502
74793
64212
Giải năm
3711
Giải sáu
5452
6143
0760
Giải bảy
593
Giải tám
39

KQXS Miền Bắc hôm nay – Thứ ba – 13/3/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc – 13/03/2018
Thứ baNgày 13/03/2018Ký hiệu trúng ĐB: 6NQ-
Giải ĐB
58507
Giải nhất
78398
Giải nhì
47369
15246
Giải ba
51446
01180
62560
55375
37263
30151
Giải tư
0004
9608
5898
0727
Giải năm
0209
7641
8392
0926
1259
1744
Giải sáu
092
095
262
Giải bảy
57
73
25
28

KQXS Quảng Ninh hôm nay – Thứ ba – 13/3/2018

Kết quả xổ số Quảng Ninh – 13/03/2018
Thứ baNgày 13/03/2018Ký hiệu trúng ĐB: 6NQ-
Giải ĐB
58507
Giải nhất
78398
Giải nhì
47369
15246
Giải ba
51446
01180
62560
55375
37263
30151
Giải tư
0004
9608
5898
0727
Giải năm
0209
7641
8392
0926
1259
1744
Giải sáu
092
095
262
Giải bảy
57
73
25
28

KQXS Quảng Nam hôm nay – Thứ ba – 13/3/2018

Kết quả xổ số Quảng Nam – 13/03/2018
Thứ baNgày 13/03/2018XSQNM
Giải ĐB
664857
Giải nhất
86888
Giải nhì
31194
Giải ba
99812
88747
Giải tư
52308
35586
82054
35118
71790
94020
66080
Giải năm
6471
Giải sáu
0728
6140
3458
Giải bảy
397
Giải tám
46

KQXS Miền Trung hôm nay – Thứ ba – 13/3/2018

Kết quả xổ số Miền Trung – 13/03/2018
Thứ ba
13/03/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐB
Đắk Lắk
XSDLK
39
593
5452
6143
0760
3711
51473
15700
87596
99633
69502
74793
64212
42736
58807
68199
22484
468657
Quảng Nam
XSQNM
46
397
0728
6140
3458
6471
52308
35586
82054
35118
71790
94020
66080
99812
88747
31194
86888
664857