Daily Archives: 12/03/2018

KQXS Thừa T. Huế hôm nay – Thứ hai – 12/3/2018

Kết quả xổ số Thừa T. Huế – 12/03/2018
Thứ haiNgày 12/03/2018XSTTH
Giải ĐB
414686
Giải nhất
48120
Giải nhì
11385
Giải ba
13248
29128
Giải tư
05704
57573
63214
79811
28407
48170
95384
Giải năm
5402
Giải sáu
1963
0431
3573
Giải bảy
442
Giải tám
33

KQXS Miền Bắc hôm nay – Thứ hai – 12/3/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc – 12/03/2018
Thứ haiNgày 12/03/2018Ký hiệu trúng ĐB: 3NR-8NR-4NR
Giải ĐB
17577
Giải nhất
34681
Giải nhì
23167
18067
Giải ba
17989
06776
51618
85587
55314
71375
Giải tư
6750
8634
3091
8847
Giải năm
8961
3530
2117
4336
9339
0488
Giải sáu
683
526
152
Giải bảy
41
90
56
44

KQXS Hà Nội hôm nay – Thứ hai – 12/3/2018

Kết quả xổ số Hà Nội – 12/03/2018
Thứ haiNgày 12/03/2018Ký hiệu trúng ĐB: 3NR-8NR-4NR
Giải ĐB
17577
Giải nhất
34681
Giải nhì
23167
18067
Giải ba
17989
06776
51618
85587
55314
71375
Giải tư
6750
8634
3091
8847
Giải năm
8961
3530
2117
4336
9339
0488
Giải sáu
683
526
152
Giải bảy
41
90
56
44

KQXS Phú Yên hôm nay – Thứ hai – 12/3/2018

Kết quả xổ số Phú Yên – 12/03/2018
Thứ haiNgày 12/03/2018XSPY
Giải ĐB
096438
Giải nhất
53905
Giải nhì
38354
Giải ba
59033
78839
Giải tư
73012
96218
84947
15765
71094
01154
27830
Giải năm
0185
Giải sáu
8557
6159
2290
Giải bảy
960
Giải tám
41

KQXS Miền Trung hôm nay – Thứ hai – 12/3/2018

Kết quả xổ số Miền Trung – 12/03/2018
Thứ hai
12/03/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐB
Thừa T. Huế
XSTTH
33
442
1963
0431
3573
5402
05704
57573
63214
79811
28407
48170
95384
13248
29128
11385
48120
414686
Phú Yên
XSPY
41
960
8557
6159
2290
0185
73012
96218
84947
15765
71094
01154
27830
59033
78839
38354
53905
096438