Daily Archives: 05/03/2018

KQXS Phú Yên hôm nay – Thứ hai – 5/3/2018

Kết quả xổ số Phú Yên – 05/03/2018
Thứ haiNgày 05/03/2018XSPY
Giải ĐB
735244
Giải nhất
65048
Giải nhì
91908
Giải ba
74820
10559
Giải tư
04519
88880
48705
97404
57235
82929
16482
Giải năm
1987
Giải sáu
2335
9831
4535
Giải bảy
152
Giải tám
48

KQXS Hà Nội hôm nay – Thứ hai – 5/3/2018

Kết quả xổ số Hà Nội – 05/03/2018
Thứ haiNgày 05/03/2018Ký hiệu trúng ĐB: 12MA-7MA-4MA
Giải ĐB
98565
Giải nhất
40560
Giải nhì
13926
55752
Giải ba
00960
43996
77458
55866
96201
48172
Giải tư
9519
9179
7579
3626
Giải năm
3947
8889
5427
7650
4775
4811
Giải sáu
096
998
548
Giải bảy
70
56
96
57

KQXS Miền Bắc hôm nay – Thứ hai – 5/3/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc – 05/03/2018
Thứ haiNgày 05/03/2018Ký hiệu trúng ĐB: 12MA-7MA-4MA
Giải ĐB
98565
Giải nhất
40560
Giải nhì
13926
55752
Giải ba
00960
43996
77458
55866
96201
48172
Giải tư
9519
9179
7579
3626
Giải năm
3947
8889
5427
7650
4775
4811
Giải sáu
096
998
548
Giải bảy
70
56
96
57

KQXS Thừa T. Huế hôm nay – Thứ hai – 5/3/2018

Kết quả xổ số Thừa T. Huế – 05/03/2018
Thứ haiNgày 05/03/2018XSTTH
Giải ĐB
956319
Giải nhất
84583
Giải nhì
15193
Giải ba
63381
59232
Giải tư
14442
98611
08291
01044
62424
58868
69245
Giải năm
6900
Giải sáu
6278
0542
3674
Giải bảy
983
Giải tám
01

KQXS Miền Trung hôm nay – Thứ hai – 5/3/2018

Kết quả xổ số Miền Trung – 05/03/2018
Thứ hai
05/03/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐB
Thừa T. Huế
XSTTH
01
983
6278
0542
3674
6900
14442
98611
08291
01044
62424
58868
69245
63381
59232
15193
84583
956319
Phú Yên
XSPY
48
152
2335
9831
4535
1987
04519
88880
48705
97404
57235
82929
16482
74820
10559
91908
65048
735244