Daily Archives: 05/01/2018

KQXS Gia Lai hôm nay – Thứ sáu – 5/1/2018

Kết quả xổ số Gia Lai – 05/01/2018
Thứ sáuNgày 05/01/2018XSGL
Giải ĐB
582780
Giải nhất
94693
Giải nhì
22771
Giải ba
80483
82553
Giải tư
86660
69260
15184
14808
13479
53838
95507
Giải năm
9923
Giải sáu
4750
4989
2195
Giải bảy
894
Giải tám
85

KQXS Miền Bắc hôm nay – Thứ sáu – 5/1/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc – 05/01/2018
Thứ sáuNgày 05/01/2018Ký hiệu trúng ĐB: 7KV-14KV-15KV
Giải ĐB
18105
Giải nhất
35622
Giải nhì
06473
02567
Giải ba
41070
62410
16437
44262
24168
84451
Giải tư
5810
5166
6708
2414
Giải năm
5891
7896
9893
1571
1757
6642
Giải sáu
506
423
716
Giải bảy
63
83
99
47

KQXS Hải Phòng hôm nay – Thứ sáu – 5/1/2018

Kết quả xổ số Hải Phòng – 05/01/2018
Thứ sáuNgày 05/01/2018Ký hiệu trúng ĐB: 7KV-14KV-15KV
Giải ĐB
18105
Giải nhất
35622
Giải nhì
06473
02567
Giải ba
41070
62410
16437
44262
24168
84451
Giải tư
5810
5166
6708
2414
Giải năm
5891
7896
9893
1571
1757
6642
Giải sáu
506
423
716
Giải bảy
63
83
99
47

KQXS Ninh Thuận hôm nay – Thứ sáu – 5/1/2018

Kết quả xổ số Ninh Thuận – 05/01/2018
Thứ sáuNgày 05/01/2018XSNT
Giải ĐB
315825
Giải nhất
53758
Giải nhì
61095
Giải ba
83656
87065
Giải tư
84808
63379
00129
94120
81876
65555
58520
Giải năm
6269
Giải sáu
4972
5183
8364
Giải bảy
287
Giải tám
73

KQXS Miền Trung hôm nay – Thứ sáu – 5/1/2018

Kết quả xổ số Miền Trung – 05/01/2018
Thứ sáu
05/01/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐB
Gia Lai
XSGL
85
894
4750
4989
2195
9923
86660
69260
15184
14808
13479
53838
95507
80483
82553
22771
94693
582780
Ninh Thuận
XSNT
73
287
4972
5183
8364
6269
84808
63379
00129
94120
81876
65555
58520
83656
87065
61095
53758
315825