Daily Archives: 02/01/2018

KQXS Đắk Lắk hôm nay – Thứ ba – 2/1/2018

Kết quả xổ số Đắk Lắk – 02/01/2018
Thứ baNgày 02/01/2018XSDLK
Giải ĐB
034460
Giải nhất
09284
Giải nhì
47362
Giải ba
24099
33907
Giải tư
02910
93832
34577
38585
87112
50381
37211
Giải năm
3744
Giải sáu
1647
4573
5219
Giải bảy
630
Giải tám
42

KQXS Miền Bắc hôm nay – Thứ ba – 2/1/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc – 02/01/2018
Thứ baNgày 02/01/2018Ký hiệu trúng ĐB: 11KZ-
Giải ĐB
84631
Giải nhất
03488
Giải nhì
76434
98861
Giải ba
47491
67935
38046
55041
93831
25159
Giải tư
9998
1217
3188
0786
Giải năm
8991
2987
4201
0651
5263
2935
Giải sáu
983
806
776
Giải bảy
21
71
91
40

KQXS Quảng Ninh hôm nay – Thứ ba – 2/1/2018

Kết quả xổ số Quảng Ninh – 02/01/2018
Thứ baNgày 02/01/2018Ký hiệu trúng ĐB: 11KZ-
Giải ĐB
84631
Giải nhất
03488
Giải nhì
76434
98861
Giải ba
47491
67935
38046
55041
93831
25159
Giải tư
9998
1217
3188
0786
Giải năm
8991
2987
4201
0651
5263
2935
Giải sáu
983
806
776
Giải bảy
21
71
91
40

KQXS Quảng Nam hôm nay – Thứ ba – 2/1/2018

Kết quả xổ số Quảng Nam – 02/01/2018
Thứ baNgày 02/01/2018XSQNM
Giải ĐB
665446
Giải nhất
97451
Giải nhì
69531
Giải ba
67238
56774
Giải tư
94981
58077
61171
88938
79183
15897
03089
Giải năm
5247
Giải sáu
1310
4718
3972
Giải bảy
325
Giải tám
03

KQXS Miền Trung hôm nay – Thứ ba – 2/1/2018

Kết quả xổ số Miền Trung – 02/01/2018
Thứ ba
02/01/2018
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐB
Đắk Lắk
XSDLK
42
630
1647
4573
5219
3744
02910
93832
34577
38585
87112
50381
37211
24099
33907
47362
09284
034460
Quảng Nam
XSQNM
03
325
1310
4718
3972
5247
94981
58077
61171
88938
79183
15897
03089
67238
56774
69531
97451
665446