Daily Archives: 11/07/2017

KQXS Quảng Nam hôm nay – Thứ ba – 11/7/2017

Kết quả xổ số Quảng Nam – 11/07/2017
Thứ baNgày 11/07/2017XSQNM
Giải ĐB
538299
Giải nhất
98135
Giải nhì
77016
Giải ba
51538
91681
Giải tư
02530
48186
80770
74791
42255
69616
13906
Giải năm
3080
Giải sáu
2587
0479
3498
Giải bảy
569
Giải tám
70

KQXS Quảng Ninh hôm nay – Thứ ba – 11/7/2017

Kết quả xổ số Quảng Ninh – 11/07/2017
Thứ baNgày 11/07/2017Ký hiệu trúng ĐB: 2ZE-14ZE-7ZE
Giải ĐB
69010
Giải nhất
67993
Giải nhì
07243
74222
Giải ba
43563
25645
38603
94196
84686
65992
Giải tư
4388
2558
1103
1164
Giải năm
6881
9736
1748
2761
6639
5634
Giải sáu
638
746
199
Giải bảy
91
81
63
80

KQXS Miền Bắc hôm nay – Thứ ba – 11/7/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc – 11/07/2017
Thứ baNgày 11/07/2017Ký hiệu trúng ĐB: 2ZE-14ZE-7ZE
Giải ĐB
69010
Giải nhất
67993
Giải nhì
07243
74222
Giải ba
43563
25645
38603
94196
84686
65992
Giải tư
4388
2558
1103
1164
Giải năm
6881
9736
1748
2761
6639
5634
Giải sáu
638
746
199
Giải bảy
91
81
63
80

KQXS Đắk Lắk hôm nay – Thứ ba – 11/7/2017

Kết quả xổ số Đắk Lắk – 11/07/2017
Thứ baNgày 11/07/2017XSDLK
Giải ĐB
488568
Giải nhất
75616
Giải nhì
09188
Giải ba
58524
63556
Giải tư
30084
99929
60944
60294
04477
86505
04573
Giải năm
4657
Giải sáu
8117
5310
7733
Giải bảy
705
Giải tám
95

KQXS Miền Trung hôm nay – Thứ ba – 11/7/2017

Kết quả xổ số Miền Trung – 11/07/2017
Thứ ba
11/07/2017
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐB
Đắk Lắk
XSDLK
95
705
8117
5310
7733
4657
30084
99929
60944
60294
04477
86505
04573
58524
63556
09188
75616
488568
Quảng Nam
XSQNM
70
569
2587
0479
3498
3080
02530
48186
80770
74791
42255
69616
13906
51538
91681
77016
98135
538299