Daily Archives: 03/07/2017

KQXS Thừa T. Huế hôm nay – Thứ hai – 3/7/2017

Kết quả xổ số Thừa T. Huế – 03/07/2017
Thứ haiNgày 03/07/2017XSTTH
Giải ĐB
761975
Giải nhất
91976
Giải nhì
22043
Giải ba
55826
06637
Giải tư
78991
36633
84714
88239
72011
72102
34378
Giải năm
4160
Giải sáu
1783
2817
2190
Giải bảy
055
Giải tám
57

KQXS Miền Bắc hôm nay – Thứ hai – 3/7/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc – 03/07/2017
Thứ haiNgày 03/07/2017Ký hiệu trúng ĐB: 12YU-11YU-15YU
Giải ĐB
98586
Giải nhất
78768
Giải nhì
79258
98515
Giải ba
81937
79158
07499
76454
68559
34239
Giải tư
5951
3682
9175
7579
Giải năm
0797
6761
4672
2331
2427
6602
Giải sáu
136
182
197
Giải bảy
64
22
92
46

KQXS Hà Nội hôm nay – Thứ hai – 3/7/2017

Kết quả xổ số Hà Nội – 03/07/2017
Thứ haiNgày 03/07/2017Ký hiệu trúng ĐB: 12YU-11YU-15YU
Giải ĐB
98586
Giải nhất
78768
Giải nhì
79258
98515
Giải ba
81937
79158
07499
76454
68559
34239
Giải tư
5951
3682
9175
7579
Giải năm
0797
6761
4672
2331
2427
6602
Giải sáu
136
182
197
Giải bảy
64
22
92
46

KQXS Phú Yên hôm nay – Thứ hai – 3/7/2017

Kết quả xổ số Phú Yên – 03/07/2017
Thứ haiNgày 03/07/2017XSPY
Giải ĐB
354581
Giải nhất
55289
Giải nhì
58869
Giải ba
94455
95260
Giải tư
19943
89048
66551
48548
24464
87798
54798
Giải năm
3304
Giải sáu
6224
6354
9137
Giải bảy
998
Giải tám
30

KQXS Miền Trung hôm nay – Thứ hai – 3/7/2017

Kết quả xổ số Miền Trung – 03/07/2017
Thứ hai
03/07/2017
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐB
Thừa T. Huế
XSTTH
57
055
1783
2817
2190
4160
78991
36633
84714
88239
72011
72102
34378
55826
06637
22043
91976
761975
Phú Yên
XSPY
30
998
6224
6354
9137
3304
19943
89048
66551
48548
24464
87798
54798
94455
95260
58869
55289
354581