Daily Archives: 19/06/2017

KQXS Phú Yên hôm nay – Thứ hai – 19/6/2017

Kết quả xổ số Phú Yên – 19/06/2017
Thứ haiNgày 19/06/2017XSPY
Giải ĐB
719790
Giải nhất
36177
Giải nhì
28500
Giải ba
83918
38492
Giải tư
57646
94734
96113
92298
63537
08352
67308
Giải năm
3815
Giải sáu
2770
6624
2673
Giải bảy
464
Giải tám
66

KQXS Thừa T. Huế hôm nay – Thứ hai – 19/6/2017

Kết quả xổ số Thừa T. Huế – 19/06/2017
Thứ haiNgày 19/06/2017XSTTH
Giải ĐB
804751
Giải nhất
46916
Giải nhì
47877
Giải ba
42288
67547
Giải tư
97877
82647
38753
13923
47041
15666
09258
Giải năm
3240
Giải sáu
3759
3442
3245
Giải bảy
263
Giải tám
96

KQXS Hà Nội hôm nay – Thứ hai – 19/6/2017

Kết quả xổ số Hà Nội – 19/06/2017
Thứ haiNgày 19/06/2017Ký hiệu trúng ĐB: 1YD-15YD-6YD
Giải ĐB
83224
Giải nhất
63583
Giải nhì
33978
08885
Giải ba
99980
49251
36019
15262
79203
43756
Giải tư
7083
9021
0968
9948
Giải năm
0204
6815
6312
4210
2216
8766
Giải sáu
773
588
302
Giải bảy
39
86
28
66

KQXS Miền Bắc hôm nay – Thứ hai – 19/6/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc – 19/06/2017
Thứ haiNgày 19/06/2017Ký hiệu trúng ĐB: 1YD-15YD-6YD
Giải ĐB
83224
Giải nhất
63583
Giải nhì
33978
08885
Giải ba
99980
49251
36019
15262
79203
43756
Giải tư
7083
9021
0968
9948
Giải năm
0204
6815
6312
4210
2216
8766
Giải sáu
773
588
302
Giải bảy
39
86
28
66

KQXS Miền Trung hôm nay – Thứ hai – 19/6/2017

Kết quả xổ số Miền Trung – 19/06/2017
Thứ hai
19/06/2017
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐB
Thừa T. Huế
XSTTH
96
263
3759
3442
3245
3240
97877
82647
38753
13923
47041
15666
09258
42288
67547
47877
46916
804751
Phú Yên
XSPY
66
464
2770
6624
2673
3815
57646
94734
96113
92298
63537
08352
67308
83918
38492
28500
36177
719790