Daily Archives: 16/06/2017

KQXS Gia Lai hôm nay – Thứ sáu – 16/6/2017

Kết quả xổ số Gia Lai – 16/06/2017
Thứ sáuNgày 16/06/2017XSGL
Giải ĐB
750161
Giải nhất
48728
Giải nhì
47987
Giải ba
96332
49310
Giải tư
51088
97581
05652
79473
19298
41188
22932
Giải năm
6726
Giải sáu
9380
6510
7519
Giải bảy
347
Giải tám
17

KQXS Miền Bắc hôm nay – Thứ sáu – 16/6/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc – 16/06/2017
Thứ sáuNgày 16/06/2017Ký hiệu trúng ĐB: 10YA-7YA-4YA
Giải ĐB
05480
Giải nhất
81804
Giải nhì
40688
11954
Giải ba
91141
61137
05799
90202
01193
68370
Giải tư
5543
5562
4938
8502
Giải năm
7421
1706
9067
3325
3708
9279
Giải sáu
184
523
544
Giải bảy
35
30
89
57

KQXS Hải Phòng hôm nay – Thứ sáu – 16/6/2017

Kết quả xổ số Hải Phòng – 16/06/2017
Thứ sáuNgày 16/06/2017Ký hiệu trúng ĐB: 10YA-7YA-4YA
Giải ĐB
05480
Giải nhất
81804
Giải nhì
40688
11954
Giải ba
91141
61137
05799
90202
01193
68370
Giải tư
5543
5562
4938
8502
Giải năm
7421
1706
9067
3325
3708
9279
Giải sáu
184
523
544
Giải bảy
35
30
89
57

KQXS Ninh Thuận hôm nay – Thứ sáu – 16/6/2017

Kết quả xổ số Ninh Thuận – 16/06/2017
Thứ sáuNgày 16/06/2017XSNT
Giải ĐB
737983
Giải nhất
74214
Giải nhì
04837
Giải ba
01706
40820
Giải tư
50215
58889
15789
55080
76902
10838
05060
Giải năm
3690
Giải sáu
0676
0127
2460
Giải bảy
356
Giải tám
41

KQXS Miền Trung hôm nay – Thứ sáu – 16/6/2017

Kết quả xổ số Miền Trung – 16/06/2017
Thứ sáu
16/06/2017
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐB
Gia Lai
XSGL
17
347
9380
6510
7519
6726
51088
97581
05652
79473
19298
41188
22932
96332
49310
47987
48728
750161
Ninh Thuận
XSNT
41
356
0676
0127
2460
3690
50215
58889
15789
55080
76902
10838
05060
01706
40820
04837
74214
737983