Monthly Archives: Tháng Sáu 2017

KQXS Gia Lai hôm nay – Thứ sáu – 30/6/2017

Kết quả xổ số Gia Lai – 30/06/2017
Thứ sáuNgày 30/06/2017XSGL
Giải ĐB
767311
Giải nhất
95840
Giải nhì
57813
Giải ba
82170
62968
Giải tư
92342
64870
66075
45522
10708
41936
07144
Giải năm
2520
Giải sáu
5033
9461
2641
Giải bảy
854
Giải tám
92

KQXS Miền Bắc hôm nay – Thứ sáu – 30/6/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc – 30/06/2017
Thứ sáuNgày 30/06/2017Ký hiệu trúng ĐB: 2YR-3YR-1YR
Giải ĐB
56409
Giải nhất
35382
Giải nhì
17963
97793
Giải ba
27932
21644
71290
98496
74299
03841
Giải tư
7837
3583
8165
2019
Giải năm
5303
4577
4781
4941
6141
9769
Giải sáu
073
555
164
Giải bảy
86
19
48
58

KQXS Hải Phòng hôm nay – Thứ sáu – 30/6/2017

Kết quả xổ số Hải Phòng – 30/06/2017
Thứ sáuNgày 30/06/2017Ký hiệu trúng ĐB: 2YR-3YR-1YR
Giải ĐB
56409
Giải nhất
35382
Giải nhì
17963
97793
Giải ba
27932
21644
71290
98496
74299
03841
Giải tư
7837
3583
8165
2019
Giải năm
5303
4577
4781
4941
6141
9769
Giải sáu
073
555
164
Giải bảy
86
19
48
58

KQXS Ninh Thuận hôm nay – Thứ sáu – 30/6/2017

Kết quả xổ số Ninh Thuận – 30/06/2017
Thứ sáuNgày 30/06/2017XSNT
Giải ĐB
054825
Giải nhất
06690
Giải nhì
51205
Giải ba
07311
35553
Giải tư
66479
69085
17271
71574
53363
47562
63610
Giải năm
5314
Giải sáu
1854
6061
8101
Giải bảy
766
Giải tám
25

KQXS Miền Trung hôm nay – Thứ sáu – 30/6/2017

Kết quả xổ số Miền Trung – 30/06/2017
Thứ sáu
30/06/2017
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải ĐB
Gia Lai
XSGL
92
854
5033
9461
2641
2520
92342
64870
66075
45522
10708
41936
07144
82170
62968
57813
95840
767311
Ninh Thuận
XSNT
25
766
1854
6061
8101
5314
66479
69085
17271
71574
53363
47562
63610
07311
35553
51205
06690
054825